Integrationer

Vi har konstruerat bryggor mellan följande Vismaprodukter och externa program;

Visma Administration

Visma Mamut One Enterprise
- Open Solution, Kassasystem
- Netset (Nettailer), E-handel

Visma Global
- WS (Winserv), Service Management
- Scandok (Billbox), Elektronisk fakturahantering
- Netset (Nettailer), E-handel
- Resursbank, Factoring

Winserv
- Tillbehör & Funktioner

Produkter & Tjänster

Vi säljer, skapar integrationer och ger support till följande Vismaprodukter;