Visma Global

Visma Global

Ett modernt affärssystem för medelstora företag.

Visma Global har många funktioner, bra analysmöjligheter och ett enkelt flöde i programmet. Det är ett heltäckande ekonomisystem som ger dig full kontroll över företagets värden.

Systemet har avancerade funktioner från genomgripande multirapportering och djupnavigering i siffermaterialet till arbetsroller för ett bättre arbetsflöde. Ytterligare en fördel med Visma Global är det helintegrerade sälj- och kundvårdssystemet Visma CRM som ger full kontroll över prospekts och affärsläge. Med Visma Global kan du också få en effektiv lösning för elektronisk hantering av dina fakturor - ett snabbare och säkrare sätt att hantera fakturor.

Ett heltäckande ekonomisystem
Om du vill uppnå lönsamhet måste du veta var i företaget värdena finns. Det handlar om att ställa rätt frågor och att på ett enkelt sätt få de mest korrekta och utförliga svaren. Det är här underlaget till de viktiga besluten finns. Visma Global ger dig den översikt du behöver.

Funktionsrikt och flexibelt
Vad vill du ha ut av ditt ekonomisystem? Ett funktionsrikt system ger snabbt och enkelt de svar du behöver. De många möjligheterna och styrbara parametrarna är en garanti för full kontroll. Funktionernas flexibilitet ger ett varierat arbetsflöde.

Full kontroll med multirapportering
Rapportering från alla delar av verksamheten hjälper dig att planera ännu bättre. Du får svar på alla frågor som är relaterade till varandra och kan rapportera alla möjliga data. Du förstår helheten genom att se detaljerna. Multirapporteringen i Visma Global ger verksamhetsdrift och ekonomisk styrning nya dimensioner och gör att du kan se företagets värden ur alla synvinklar.

2013-08-26 10:55